Ağız ve diş sağlığında çene ekleminin önemi nedir?

Ağız ve diş sağlığında çene ekleminin önemi nedir?

Yüz ve ağız bölgesinde bulunan tüm oluşumlar hayati önem taşımaktadır. Çünkü bu bölgede konuşma, çiğneme, yutkunma, solunum gibi çok önemli fonksiyonları gerçekleştirilmektedir. Çene eklemide bu önemli fonksiyonlar içerisinde üstlendiği görevleri yerine getirmektedir.

Çene eklemi, çiğneme kaslarımız, dişler, tükürük bezleri, yanak ve dilin bir arada oluşturduğu çiğneme işleminin en önemli parçasının çene eklemi olması dikkate alındığında ve çene ekleminde oluşabilecek bir zarar diğer sistemin bütün parçalarını da etkileyecektir. Hissedilen bir sorunda ya da bir endişede çene eklemi tedavisinde uzman bir diş hekimine muayene olmanın önemi büyüktür.